Nieuws

 • Geef bloeiende fruitboom

  Geef een bloeiende fruitbomen als relatiegeschenk Markkant Breda wil in de stadsregio een duurzame bijdrage leveren aan de verbetering van het woon- en leefmilieu. In het kader daarvan bevordert de vereniging de aanplant van fruitbomen overal waar dit maar mogelijk is. Denk daarbij aan tuinen, binnenplaatsen of verloren stukjes grond. Bloeiende bomen, en dan vooral oude ecologisch gekweekte fruitrassen, bevorderen de biodiversiteit. Vooral bijen profiteren ervan. Met het planten van bomen creëren we ook schaduw en dat voorkomt hittestress. Omdat bomen water vasthouden vormen ze ook een belangrijke schakel in het tegengaan van wateroverlast.

  Onze ambities willen wij realiseren middels het idee van relatiegeschenken. Wij geven bonnen uit waarmee een boom kan worden opgehaald bij een kweker van ecologische fruitbomen. Bedrijven en organisaties stellen wij daarmee in de gelegenheid om iets te schenken aan hun personeel of relaties dat connotatie heeft met groei en bloei. Bovendien roept het cadeau en een duurzame herinnering op aan de gever. Meer weten?

 • Twaalfduizen euro voor renovatie rolstoel-pad in Ulvenhout

  Samen stonden ze in het Sprundelse cafe De Trapkes, Jan van der Heijden en Gerda Elshove van Markkant Breda. Voor de aanwezigen hielden ze een vlammend pleidooi ten behoeve van de renovatie van het rolstoel-pad in het Ulvenhoutse bos. Ze waren die middag niet de enigen die aasden op de vijfduizend euro die op het spel stonden. Ze kwamen demonstratief in rolstoel, zagen en overwonnen de harten van de juryleden van Landstad De Baronie. Zo sleepten ze de hoofdprijs in de wacht. En daar bleef het niet bij! Van de Stichting Maria Mediatrix kregen ze vervolgens ook nog eens vijfduizend euro. Als klap op de vuurpijl schonk het Stimuleringsfonds Thebe Extra de nog benodigde tweeduizend euro voor realisatie. Ziezo het rolstoel-pad is in renovatie. Meer weten: klik hier …

 • Ecologische Hoofd Structuur wordt Natuurnetwerk Nederland

  Natuurnetwerk Nederland is de nieuwe naam voor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Toch biedt een Natuurnetwerk niet dezelfde bescherming aan natuurzones zoals de EHS. Wat is het verschil? De EHS is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones waarin planten en dieren zich soepel van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan. Kortom de natuur staat voorop. Met het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wil de overheid robuuste leefgebieden creëren voor planten en dieren om soorten voor uitsterven te behoeden. Maar het netwerk is er ook voor mensen die willen genieten van de schoonheid van de natuur, om te recreëren en om tot rust te komen. Meer weten? …

  Het Markdal is door de gemeente Breda aangewezen als pilot voor het inwerking treden van de nieuwe Omgevingswet. Aan burgers wordt gevraagd om mee te denken over de invulling van het Natuurnetwerk in Breda Zuid. Dat schept kansen, maar ook bedreigingen voor wie daar woont, werkt, recreëert en vooral ook voor de natuur zelf. Meer weten?…

 • Neem deel aan ‘Natuur in de wijk’

  Al snel verstoor je het evenwicht als je insecten bestrijdt. Reden te meer om precies-passende maatregelen te nemen (als dat nodig is): duurzaam en goed voor plant en dier. Een natuurlijke, leuke en grote uitdaging om echt bij te dragen aan biodiversiteit.
Gelukkig vinden de meeste mensen zoveel levendigheid in tuin en wijk gewoon ook mooi.

  Daarom hangen deelnemers aan Natuur in de Wijk nestkasten op, planten ze hagen, vlinderstruiken en bes-dragende struiken en plaatsen ze insectenhotels. Met elkaar realiseren we ‘huisje, boompje, beestje’ voor vleermuis, huis- en gierzwaluw en huismus. Goed bezig!

  Meer weten? Klik hier…

  Meld je aan om deel te nemen: www.natuurindewijk.nl

 • Nieuwe plannen voor het Markdal

  Met de herverkaveling in het Markdal ondergaat het gebied forse veranderingen. Het lijkt een wenkend perspectief: een vrij stromende Mark met vele meanders en liefst zonder stuwwerking.

  Door samenwerking met grondeigenaren en boeren is er al veel grond echt verworven. Zowel voor betere landbouw als voor natuur. Er is een streven naar evenwicht tussen de belangen van landbouw, natuur, water en rustige recreatie. Maar niet alle boeren doen mee. Daarom worden met ruimtelijke aanpassingen en her begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (vroeger EHS) oplossingen aangedragen die ook vragen oproepen. Kunnen boeren nu alsnog intensief akkeren in gebied dat van oorsprong tot de EHS hoort. Moeten we blij zijn met flexibilisering van de EHS? Meer weten …

 • Kennisnetwerk vraagt deskundigen

  ‘Hoe kunnen we alle aanwezige kennis in de provincie mobiliseren voor behoud van kwaliteit van leven?’ dat is de vraag van de Brabantse Milieu Federatie. Het antwoord lijkt een digitaal platform waar supporters van groen informatie kunnen uitwisselen. Zo vind je gemakkelijk iemand die jou verder kan helpen met je vraag op het gebied van energie, landbouw, mobiliteit en infrastructuur, natuur en landschap, voedsel, water of juridische zaken. Deze digitale ontmoetingen kunnen leiden tot het ineenslaan van de handen om de schoonheid van onze omgeving te versterken.

  Meld je daarom aan: klik hier

Agenda

bekijk agenda »

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2016

Laat hieronder je e-mailadres achter om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Foto's

bekijk foto's »

Standpunten

A58 wordt betere en slimmere weg

Markkant praat mee om geluidshinder te minimaliseren. Meer weten? Klik Hier>>

Aanpak watertekort

Wij ondersteunen het belang van voldoende schoon grond- en oppervlaktewater voor langere termijn veilig te stellen. Meer weten? Klik hier>>

Veestapel Brabant

Wij delen het standpunt van de BMF dat de veestapel in Brabant moet slinken. In onze regio zijn te veel dieren en dus is er te veel mest. Meer weten…

Markkant Breda - Protest

Markkant Breda tekent samen met KNNV protest aan tegen vergunningverlening aan aardbeienkweker in het Markdal. Meer weten? ….link naar brief voor de gemeente Aphen Chaam, klik hier …

Windmolens langs de A16

Hoeveel windturbines er komen langs de A16 is nog niet helemaal duidelijk, maar het worden er veel en ze worden hoog. De plaatsing van de molens raakt ook een aantal natuurgebieden zoals de gebieden Weimeren, Vierde Bergboezen en Rooskensdonk. Dit zijn gebieden die tot het Nationaal Netwerk Natuurgebieden behoren en Natura 2000. Plaatsing daar vinden wij zeer ongewenst omdat het grote verstoringen met zich meebrengt. Het is bovendien vernietiging van gedane financiële investeringen voor natuurbehoud. Ons standpunt? Klik hier…..

 

Duurzaamheid

Onze mening over schaliegas.

Wij werken samen met de gemeente aan het realiseren van een duurzaam Breda. Lees meer »

Groenstructuur

Onze mening over het behoud van bomen.

Wij willen de Ecologische Groenstructuur versterken. Lees meer »