Nieuws

 • Markkant Breda zoekt samen met BN DeStem de mooiste tuinen van West-Brabant

  Na het succes van vorig jaar is er voor Markkant Breda en BN DeStem genoeg reden om opnieuw op zoek te gaan naar de mooiste groene tuinen van West-Brabant. Tuinen waar bloemen, planten en bomen vol tot hun recht komen, tuinen waar kleurenpracht hoogtij viert. Dat mogen kleine stadstuinen zijn, maar ook ruime landschapstuinen. Mee doen? Ga naar www.bndestem.nl/tuinawards

  Daar kunt u foto’s van uw tuin uploaden en een korte motivatie schrijven waarom úw tuin de fraaiste van West-Brabant is. Een regionale vakjury selecteert uit de aanmeldingen vier stadstuinen en vier landschapstuinen. De genomineerde tuinen worden bezocht en beoordeeld op onder meer biodiversiteit, waterhuishouding, creativiteit en harmonie.

  Bovendien komen een verslaggever en fotograaf langs voor een reportage. Deze tuinreportages staan vanaf donderdag 12 juli acht weken op rij op de Buiten-pagina’s van BN DeStem. De prijsuitreiking is zondag 16 september bij Milieu Educatief Centrum (MEC) Wolfslaar , Breda

 • Heel Princenhage Plukt Route

  Op 22 maart j.l. gaf wethouder Patrick van Lunteren aan een groep schoolkinderen het startschot voor wat heet de Heel Princenhage Plukt Route. Die dag en de dagen erna ging een groep enthousiastelingen aan de slag met het poten van bomen, struiken en bloeiende planten in het openbaar groen van de wijk. Het idee is dat er een plukroute Princenhage van 3,5 km ontstaat. Er komen veel laagstam appel- en perenbomen. Het idee is dat er bomen en planten komen die bloeien op verschillende momenten en in allerlei kleuren. Straks kan iedereen ervan appels, peren, bessen en noten plukken of rapen! Meer weten?

 • Koninklijke Onderscheiding voor Gerda Elshove

  “Natuur- en Milieuvereniging Markkant Breda ondersteunt van harte de voordracht voor een Koninklijke onderscheiding voor Gerda Elshove” schreef onze voorzitter aan Burgemeester Depla. “Gerda heeft zich ruim 22 jaar bestuurlijk ingezet voor de vereniging. Schoonheid van landschap, natuur en milieu staat bij haar hoog in het vaandel. Zij maakt zich met een groep van ruim 40 vrijwilligers sterk voor het inzamelen van zwerfvuil. Sinds 2012 zet Gerda zich bovendien in voor de toegankelijkheid en beleving van de bossen. Met sponsorgelden heeft zij bereikt dat in het Mastbos, het Liesbos en het Ulvenhoutsebos vele banken, rolstoeltafels evenals watertappunten zijn geplaatst. In 2016 initieerde Gerda de renovatie van het rolstoelpad in het Ulvenhoutsebos. Voor deze voorziening zamelde zij 25.000 euro in.” Kortom: Proficiat Gerda en chapeau voor je inzet.

 • Voedselbos in Breda

  ‘In dit voedselbos kan de natuur zijn gang gaan’ aldus Nol Verdaasdonk tijdens de feestelijke start van het Nolse Bos. ‘Bij mijn afscheid als directeur van de BMF hebben de gasten 2500 euro gedoneerd voor bomen. Nu krijgt dat geld zijn bestemming’. Gedeputeerde Johan van den Hout stak als eerste de spade in de grond om een perenboom te planten. Een flink aantal buurtbewoners volgden die dag zijn goede voorbeeld. Het voedselbos is te bereiken via Kinderboerderij De Sik in de Haagse Beemden. De gemeente Breda stelde de voor natuurontwikkeling bestemde grond welwillend beschikbaar. Onderhoud van het bos is eigenlijk niet nodig. Voor wie ook een bijdrage wil leveren aan dit bos is er in het najaar weer een plantdag. Neem daarvoor contact op met Joost Barendrecht via jb@jbda.nl Meer weten over voedselbossen? Klik hier:

 • Windmolens A16 op plekken met minste geluidshinder.

  Foto: Windmolens langs de A16

  In het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk komen, geconcentreerd rond de verkeersknooppunten, 29 windmolens. Ze komen op de locaties waar ze zo min mogelijk geluidshinder veroorzaken. Waardevolle natuurlandschappen worden ontzien. Op 24 oktober stelden Gedeputeerde Staten het voorkeursalternatief vast, op basis van een grotendeels eensluidend advies van de stuurgroep. Het voorkeursalternatief wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan). Begin 2018 start de inspraakprocedure en kan iedereen een zienswijze indienen. Volgens planning zijn de windmolens eind 2020 in gebruik. Meer weten …

 • Markkant Breda krijgt stem in Adviesraad Staatsbosbeheer Brabant

  Foto: Peter von Meijenfeldt

  “Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben om zitting te nemen in de Maatschappelijke Adviesraad van Staatsbosbeheer Brabant’ aldus Peter von Meijenfeldt, voorzitter Markkant Breda. ‘Natuurlijk heb ik het aanbod aanvaard, want zo kan ik het “groene geluid” laten horen op een plek waar er oren naar zijn’. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd over thema’s als energie, ruimtelijke ordening, recreatie, waterbeheer, en last but not least, natuurbeheer.

Agenda

bekijk agenda »

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2018

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief mei 2017

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief ALV 2017

Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwsbrief november/december 2016

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief mei 2016

Laat hieronder je e-mailadres achter om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Foto's

bekijk foto's »

Standpunten

Verbreding A58 kan beter met aquaduct voor rivier de Mark

“Maak van de verbreding van de A58 een kans. Leg de snelweg verdiept aan onder de rivier de Mark. Zet geluidschermen met zonnepanelen langs de route”. Met deze voorstellen roept de werkgroep A58 naar Beter Rijkswaterstaat op de inpassing van de snelweg te optimaliseren. “Nu het Markdal aan de vooravond staat van ingrijpend natuurherstel, waarbij de rivier weer gaat meanderen, is het zaak de kansen voor verbetering van de bestaande situatie te pakken”. Markkant Breda ondersteunt dit initiatief van harte. Meer weten …

 

Duurzaamheid

Onze mening over schaliegas.

Wij werken samen met de gemeente aan het realiseren van een duurzaam Breda. Lees meer »

Groenstructuur

Onze mening over het behoud van bomen.

Wij willen de Ecologische Groenstructuur versterken. Lees meer »