Nieuws

 • Vrijwilligers dag in schouwburg Chassé.

  Op 29 september j.l. waren allerlei organisaties aanwezig op de Bredase vrijwilligersdag. Markkant Breda werd er vertegenwoordigd door Jan van der Heijden en Gerda Elshove om middelbare scholieren te werven voor een maatschappelijke stage met ophalen van zwerfvuilophalen. De scholieren konden meedoen aan een quiz over de afbraaktijd van vijf verschillende zwerfvuilproducten. Zeker 50 personen waren van de partij. De wedstrijd is gewonnen door Femke Moelands. Zij ontving een cadeaubon omdat ze alle tijden goed had geraden. De feiten die zo op tafel kwamen deed iedereen wel even schrikken: Afvalproduct afbraaktijd 1) sigarettenpeuken 2 jaar 2) plastic flesjes oneindig 3) kauwgom 20 jaar 4) bananenschil 1 jaar 5) blikjes 50 jaar

 • Geef een bloeiende fruitboom als relatiegeschenk

  Markkant Breda wil in de stadsregio een duurzame bijdrage leveren aan de verbetering van het woon- en leefmilieu. In het kader daarvan bevordert de vereniging de aanplant van fruitbomen overal waar dit maar mogelijk is. Denk daarbij aan tuinen, binnenplaatsen of verloren stukjes grond. Bloeiende bomen, en dan vooral oude ecologisch gekweekte fruitrassen, bevorderen de biodiversiteit. Vooral bijen profiteren ervan. Met het planten van bomen creëren we ook schaduw en dat voorkomt hittestress (te grote opwarming in de stad door verstening van de leefomgeving). Omdat bomen water vasthouden vormen ze ook een belangrijke schakel in het tegengaan van wateroverlast.

  Onze ambities willen wij realiseren middels het idee van relatiegeschenken. Wij geven bonnen uit waarmee een boom kan worden opgehaald bij een kweker van ecologische fruitbomen. Middels een donatie kunnen bedrijven en organisaties deze bonnen bij ons afnemen. Zij kunnen de bonnen als relatiegeschenk aanbieden aan hun personeel of cliënten. De geschenkbonnen hebben een connotatie met groei en bloei. Bovendien roept het cadeau en een duurzame herinnering op aan de gever.Meer weten?

 • Rolstoelpad in Ulvenhoutse bos feestelijk heropend

  Helemaal happy voelde wethouder Paul de Beer zich niet in de ‘wombat’, een strandrolstoel met dikke wielen, bij de officiële ingebruikname van het gerenoveerde rolstoelpad. Markkant Breda had er € 12.000,- voor ingezameld bij diverse fondsen. Samen met Staatsbosbeheer en de donateurs St. Maria Mediatrix, Landstad De Baronie en St. Thebe Extra pakten Gerda Elshove en Jan van der Heijden van Markkant Breda de handschoen van de renovatie op. ‘Als gemeente steken we veel geld in dit prachtige bos om de waterhuishouding te verbeteren, de biodiversiteit te versterken, maar ook de toegankelijkheid te verhogen. Dit is een heel mooie toevoeging’ aldus de wethouder. Mooie woorden van de wethouder en voor de initiatiefnemers: ‘Chapeau!’

 • Ecologische Hoofd Structuur wordt Natuurnetwerk Nederland

  Natuurnetwerk Nederland is de nieuwe naam voor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Toch biedt een Natuurnetwerk niet dezelfde bescherming aan natuurzones zoals de EHS. Wat is het verschil? De EHS is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones waarin planten en dieren zich soepel van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan. Kortom de natuur staat voorop. Met het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wil de overheid robuuste leefgebieden creëren voor planten en dieren om soorten voor uitsterven te behoeden. Maar het netwerk is er ook voor mensen die willen genieten van de schoonheid van de natuur, om te recreëren en om tot rust te komen. Meer weten? …

  Het Markdal is door de gemeente Breda aangewezen als pilot voor het inwerking treden van de nieuwe Omgevingswet. Aan burgers wordt gevraagd om mee te denken over de invulling van het Natuurnetwerk in Breda Zuid. Dat schept kansen, maar ook bedreigingen voor wie daar woont, werkt, recreëert en vooral ook voor de natuur zelf. Meer weten?…

 • Nieuwe plannen voor het Markdal

  Met de herverkaveling in het Markdal ondergaat het gebied forse veranderingen. Het lijkt een wenkend perspectief: een vrij stromende Mark met vele meanders en liefst zonder stuwwerking.

  Door samenwerking met grondeigenaren en boeren is er al veel grond echt verworven. Zowel voor betere landbouw als voor natuur. Er is een streven naar evenwicht tussen de belangen van landbouw, natuur, water en rustige recreatie. Maar niet alle boeren doen mee. Daarom worden met ruimtelijke aanpassingen en her begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (vroeger EHS) oplossingen aangedragen die ook vragen oproepen. Kunnen boeren nu alsnog intensief akkeren in gebied dat van oorsprong tot de EHS hoort. Moeten we blij zijn met flexibilisering van de EHS? Meer weten …

 • Hoe kan de A58 bij St Annabosch naar beter?

  A58 kan beter

  Tussen de knooppunten Galder en St. Annabosch wordt de A58 aanzienlijk verbreed. Oorspronkelijk zou de weg de meest innovatieve weg van Nederland worden. Maar in dat plan kwam al gauw de klad. Geen geld! Nu worden de inwoners van Breda geconfronteerd met keuzes. Eén van de vragen is: hoe kunnen wij de knoop van St.Annabosch ontwarren. Er wordt een inhoudelijke bijdrage gevraagd voor een verantwoorde keuze uit 4 varianten. Ook Natuur en Milieu Verenigingen zijn aan zet. Maar het is ingewikkeld te voorspellen wat de effecten zijn van de diverse varianten.

  Weten wat onze uitgangspunten zijn? Klik hier:

  Weten welke varianten er zijn: Klik hier:

  Uitwerking van de varianten: Klik hier:

  Weten wat de Gemeente Breda vindt?: Klik hier:

  Reageren? Klik hier

Agenda

bekijk agenda »

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief mei 2016

Laat hieronder je e-mailadres achter om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Foto's

bekijk foto's »

Standpunten

Aanpak watertekort

Wij ondersteunen het belang van voldoende schoon grond- en oppervlaktewater voor langere termijn veilig te stellen. Meer weten? Klik hier>>

Veestapel Brabant

Wij delen het standpunt van de BMF dat de veestapel in Brabant moet slinken. In onze regio zijn te veel dieren en dus is er te veel mest. Meer weten…

Markkant Breda - Protest

Markkant Breda tekent samen met KNNV protest aan tegen vergunningverlening aan aardbeienkweker in het Markdal. Meer weten? ….link naar brief voor de gemeente Aphen Chaam, klik hier …

Windmolens langs de A16

Hoeveel windturbines er komen langs de A16 is nog niet helemaal duidelijk, maar het worden er veel en ze worden hoog. De plaatsing van de molens raakt ook een aantal natuurgebieden zoals de gebieden Weimeren, Vierde Bergboezen en Rooskensdonk. Dit zijn gebieden die tot het Nationaal Netwerk Natuurgebieden behoren en Natura 2000. Plaatsing daar vinden wij zeer ongewenst omdat het grote verstoringen met zich meebrengt. Het is bovendien vernietiging van gedane financiële investeringen voor natuurbehoud. Ons standpunt? Klik hier….. Stand van zaken NU! Klik hier …

Markkant Breda heeft forse kritiek op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost. Meer weten?

 

Duurzaamheid

Onze mening over schaliegas.

Wij werken samen met de gemeente aan het realiseren van een duurzaam Breda. Lees meer »

Groenstructuur

Onze mening over het behoud van bomen.

Wij willen de Ecologische Groenstructuur versterken. Lees meer »