Nieuws

 • Lancering - De Bloeiende Tuinen van Breda

  22 januari 2017, 14.00-16.00 uur MEC Wolfslaardreef

  Markkant Breda wil in de stadsregio een duurzame bijdrage leveren aan de verbetering van het woon- en leefmilieu. In het kader daarvan bevorderen we de aanplant van fruitbomen overal waar dit maar mogelijk is. Denk daarbij aan tuinen, binnenplaatsen of verloren stukjes grond. Bloeiende bomen, en dan vooral oude ecologisch gekweekte fruitrassen, versterken de biodiversiteit. Vooral bijen profiteren ervan. Met het planten van bomen creëren we ook schaduw en dat voorkomt hittestress (te grote opwarming in de stad door verstening van de leefomgeving). Omdat bomen water vasthouden vormen ze ook een belangrijke schakel in het tegengaan van wateroverlast.

  Op zondag 22 januari 2017 lanceren wij onze actie De Bloeiende Tuinen van Breda. Wethouder Paul de Beer zal die middag een ecologisch gekweekt fruitboom in ontvangst nemen. Maar u hoeft niet te wachten tot die dag. U kunt vanaf nu aan de slag met het creëren van een gezonde toekomst voor ons allemaal. Via deze site kunt u ecologisch gekweekte fruitbomen aanschaffen. Klik hier: link naar winkel en maak uw keuze. Als u voor 20 januari bestelt neemt de kweker de boom mee naar het MEC.

  Heeft u geen tuin? Geef dan een boom cadeau. Een fruitboom is een duurzame herinnering aan de gever. Alleen een balkon? Vraag dan om een boom in een pot.

 • Verbetering van Beekpassages in de A58

  Het project Innova58 van Rijkswaterstaat heeft een verkenning uitgevoerd van de ruimtelijke knelpunten met betrekking tot de Brabantse beekpassages van de A58. Daaronder valt ook de passage van het riviertje De Mark. Het zoeken is naar elegante oplossingen. Een verkenning is uitgevoerd middels een tweetal werkbijeenkomsten waaraan een aantal omgevingspartijen hebben deelgenomen. De centrale vragen die voorlagen waren: Welke wensen leven er bij de natuur- en milieuverenigingen en andere partijen? Welke kansen kunnen benut worden? Welke maatregelen moeten dan genomen worden? Meer weten?

 • Oprichting nationaal burgernetwerk

  Samenwerkende burgergroepen uit Limburg, Gelderland en Noord-Brabant, de meest veedichte provincies van Nederland, hebben op 7 december 2016 in ‘s-Hertogenbosch het Burgernetwerk Nederland opgericht. Burgers krijgen te maken met gezondheidsrisico’s of een bedorven woonomgeving door de uitstoot van de industriële veehouderij. Dit feit lijkt niet door te dringen tot in Den Haag. Het Burgernetwerk Nederland wil de zorgen van een grote groep Nederlanders onder de aandacht brengen van politiek en beleidsmakers. Meer weten? Klik hier:

 • Cursus Duurzame Landbouw

  De Brabantse Milieufederatie organiseert dit jaar in samenwerking met FoodUp Brabant een reeks van cursussen over duurzame landbouw. Zo kun je zelf aan de slag gaan met het verduurzamen van voedselproductie. Binnenkort start de derde cursus in deze reeks. Het gaat over Aan de slag met dieren en dan met name over het houden van kippen, varkens en bijen. Je kunt je nu inschrijven. De organisatie verwacht wel dat je al enige ervaring hebt met duurzame vormen van landbouw. Meer weten en aanmelden? Klik hier:

 • Ecologische Hoofd Structuur wordt Natuurnetwerk Nederland

  Natuurnetwerk Nederland is de nieuwe naam voor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Toch biedt een Natuurnetwerk niet dezelfde bescherming aan natuurzones zoals de EHS. Wat is het verschil? De EHS is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones waarin planten en dieren zich soepel van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan. Kortom de natuur staat voorop. Met het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wil de overheid robuuste leefgebieden creëren voor planten en dieren om soorten voor uitsterven te behoeden. Maar het netwerk is er ook voor mensen die willen genieten van de schoonheid van de natuur, om te recreëren en om tot rust te komen. Meer weten? …

  Het Markdal is door de gemeente Breda aangewezen als pilot voor het inwerking treden van de nieuwe Omgevingswet. Aan burgers wordt gevraagd om mee te denken over de invulling van het Natuurnetwerk in Breda Zuid. Dat schept kansen, maar ook bedreigingen voor wie daar woont, werkt, recreëert en vooral ook voor de natuur zelf. Meer weten?…

 • Nieuwe plannen voor het Markdal

  Met de herverkaveling in het Markdal ondergaat het gebied forse veranderingen. Het lijkt een wenkend perspectief: een vrij stromende Mark met vele meanders en liefst zonder stuwwerking.

  Door samenwerking met grondeigenaren en boeren is er al veel grond echt verworven. Zowel voor betere landbouw als voor natuur. Er is een streven naar evenwicht tussen de belangen van landbouw, natuur, water en rustige recreatie. Maar niet alle boeren doen mee. Daarom worden met ruimtelijke aanpassingen en her begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (vroeger EHS) oplossingen aangedragen die ook vragen oproepen. Kunnen boeren nu alsnog intensief akkeren in gebied dat van oorsprong tot de EHS hoort. Moeten we blij zijn met flexibilisering van de EHS? Meer weten …

Agenda

bekijk agenda »

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november/december 2016

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief mei 2016

Laat hieronder je e-mailadres achter om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Foto's

bekijk foto's »

Standpunten

Aanpak watertekort

Wij ondersteunen het belang van voldoende schoon grond- en oppervlaktewater voor langere termijn veilig te stellen. Meer weten? Klik hier>>

Veestapel Brabant

Wij delen het standpunt van de BMF dat de veestapel in Brabant moet slinken. In onze regio zijn te veel dieren en dus is er te veel mest. Meer weten…

Markkant Breda - Protest

Markkant Breda tekent samen met KNNV protest aan tegen vergunningverlening aan aardbeienkweker in het Markdal. Meer weten? ….link naar brief voor de gemeente Aphen Chaam, klik hier …

Windmolens langs de A16

Hoeveel windturbines er komen langs de A16 is nog niet helemaal duidelijk, maar het worden er veel en ze worden hoog. De plaatsing van de molens raakt ook een aantal natuurgebieden zoals de gebieden Weimeren, Vierde Bergboezen en Rooskensdonk. Dit zijn gebieden die tot het Nationaal Netwerk Natuurgebieden behoren en Natura 2000. Plaatsing daar vinden wij zeer ongewenst omdat het grote verstoringen met zich meebrengt. Het is bovendien vernietiging van gedane financiële investeringen voor natuurbehoud. Ons standpunt? Klik hier….. Stand van zaken NU! Klik hier …

Markkant Breda en buitengebied Oost

Markkant Breda heeft forse kritiek op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost. Meer weten?

 

Duurzaamheid

Onze mening over schaliegas.

Wij werken samen met de gemeente aan het realiseren van een duurzaam Breda. Lees meer »

Groenstructuur

Onze mening over het behoud van bomen.

Wij willen de Ecologische Groenstructuur versterken. Lees meer »